Crossfit

Workout of the day (WOD) – Pass där vi med effektiva och väl underbyggda metoder tränar upp förmågan inom styrka, kondition och teknisk färdighet.

Passen genomförs efter bästa förmåga beroende på erfarenhet, kunskap och vilja. Våra pass varar i snitt mellan 40-60 min, men passen är uppdelade med uppvärmning, teknik och sedan wod. Det högintensiva arbetet är sällan längre än 20 min.

Allt inom CrossFit är anpassningsbart, man utgår från sin egen förmåga och utvecklas efter det.